Subscribe la telegramul nostru
Telegram

Mai multe femei angajate în câmpul muncii! Guvernul își propune să susțină angajatorii care crează creșe proprii

Mai multe femei angajate în câmpul muncii! Guvernul își propune să susțină angajatorii care crează creșe proprii
© sursa foto: unica.md

Executivul a aprobat pe 16 noiembrie Programul național pentru ocuparea forței de muncă 2022-2026 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia.

Documentul se axează pe patru obiective esențiale, unul dintre ele fiind majorarea ratei de ocupare a femeilor în câmpul muncii cu 4%. În acest sens, se preconizează dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor: crearea creșelor de tip familial, susținerea angajatorilor care acoperă cheltuielile salariaților pentru prestatorii de servicii de îngrijire alternativă sau creează creșe proprii, extinderea ofertei de servicii de îngrijire a copiilor la prețuri accesibile în toate zonele țării.

O altă prioritate este reducerea ocupării informale prin reorganizarea Inspectoratului de Stat al Muncii, aplicarea măsurilor stimulatorii pentru a facilita trecerea agenților economici din sectorul formal în cel informal, reglementarea formelor de muncă non-standard, inclusiv a activităților sezoniere ale zilierilor, sporirea gradului de conștientizare a efectelor negative ale muncii nedeclarate de către populație ș.a.

De asemenea, se pune accentul pe încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu nevoi speciale, în acest sens fiind planificate mai multe acțiuni, printre care: sporirea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile și măsurile active de ocupare a forței de muncă, stabilirea parteneriatelor cu organizații nonguvernamentale și angajatori pentru integrarea economică a acestei categorii de persoane ș.a.

Consolidarea capacităților instituționale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, eficientizarea finanțării, digitalizarea și automatizarea serviciilor și a măsurilor de ocupare sunt alte puncte de reper ale Programului național pentru ocuparea forței de muncă pentru anii 2022-2026.

Prin aplicarea acestor acțiuni se mizează pe reducerea deficitului forței de muncă calificate cauzat de migrația externă excesivă și pe creșterea numărului populației active și a oportunităților de angajare în mediul rural.

Costul implementării Programului a fost la aproximativ de circa 274 milioane lei, care vor fi acoperite atât din bugetul de stat, cât și din mijloacele partenerilor externi de dezvoltare: Organizația Internațională a Muncii, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Banca Mondială, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenția Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ) etc.

Articole similare