Publică un anunț
piatasud.md

Majorarea fluxului de dosare și insuficiență de judecători la Curtea de Apel Cahul

Majorarea fluxului de dosare și insuficiență de judecători la Curtea de Apel Cahul

În anul 2023 volumul general de activitate al Curții de Apel Cahul a înregistrat o majorare față de nivelul anului 2022. Astfel, în anul 2023 pe rolul Curții de Apel Cahul s-au aflat 2942 de cauze, dintre care 580 de cauze pendinte la începutul anului și 2362 de cauze noi înregistrate sau cu 9.3% mai multe, decât în perioada precedentă.

Rata de soluționare a constituit 91.5% față de anul 2022, ce denotă o creștere a soluționării cauzelor pendinte în raport cu anul 2022. Aceste cifre au fost atinse având în vedere că, din cei 9 judecători care ar trebui să activeze în Curtea de Apel Cahul, activează doar 6 judecători.

Din analiza datelor statistice pentru anul 2023 reiese că în procedura unui judecător s-au aflat 490 de cauze în raport cu 381 de cauze în anul 2022. În creștere este și numărul de cauze pendinte la sfârșitul perioadei de raportare, fiind de 712 cauze, dintre care 403 cauze penale (56.6%) și 136 de cauze civile (19.1%).

Se atestă o stabilitate a funcțiilor publice angajate, fluxul de cadre fiind unul redus. Cu toate acestea, baza tehnico-materială nu este una suficientă, mijlocul de transport al Curții de Apel Cahul fiind unul de o vechime mare (circa 20 ani), sunt necesare investiții în reparația clădirii și în îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților.

Articole similare