Publică un anunț
piatasud.md

Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație a str. M. Frunze din Cahul

Monitorizare cetățenească: Lucrările de reparație a str. M. Frunze din Cahul

În luna iulie a fost încheiat contractul de executare a lucrărilor de reparație a unui sector al str. M. Frunze din mun. Cahul. 

Contractul, în urma achizițiilor publice efectuate a fost încheiat cu MASTERDRUM SRL, care conform prevederilor contractuale urma să finiseze lucrările în luna noiembrie 2022. 

În cadrul proiectului ”Achiziții publice transparente”, implementat de AO Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, o echipă de cetățeni a monitorizat procesul de realizare a lucrărilor de construcții, la diferite etape ale procesului. Despre procedura de atribuire a contractului de achiziții a fost publicat un articol separat. 

Ggrupul de monitorizare pe achiziții din cadrul proiectului implementat, au monitorizat executarea contractului în cauză, inspectând obiectul vizat în procesul executării lucrărilor. 

La vizita din data de 09.08.2022 lucrările de reparație  erau în  proces de executare. Astfel,  s-a observat că  erau demarate lucrările de demolare a trotuarului existent, demolarea bordurilor și a îmbrăcămintei rutiere. 

La vizita din data de   04.10.2022  a fost constatat  ca lucrările de reparație pe aceasta porțiune de drum, deja erau finisate. Au fost efectuate  câteva măsurări de către  membri grupului   în urma cărora  a fost  observat că  lățimea trotuarului constituie: -2,18 metri; pista pentru bicicliști – 0,80 metri,  locul pentru parcarea automobilelor – 4 metri.

De asemenea în urma  vizitei de verificare, membrii grupului au  constatat  și alte devieri vizibile  la executarea lucrărilor de reparație.  Astfel, s-a observat, că: 

 • Pe   alocuri sunt câteva lăsături  pe trotuar, de o dimensiune  aproximativă  0,70 cm pe 0,90 cm;
 • Nu au fost identificate  montarea  după numărul specificat în caietul de sarcini a 25 de indicatoare rutiere, inclusiv lipsea  și executarea  parțială a marcajului rutier.  Aici este de menționat   de asemenea,  că un  indicator rutier (la intersecția străzilor Frunze și Ion Luca Caragiale, de lângă mag. Linela) nu este de înălțimea identică cu  alte indicatoare instalate;
 • Nu au fost realizate  lucrările de asfaltare calitativă (denivelări vizibile) și la drumurile laterale, dar și intrările în curți;
 • nu a fost identificate lucrările de ajustarea capacelor la fântâni, în total 9 unități si consolidarea acostamentului cu pământ vegetal, inclusiv  rămâne sub semn de întrebare  cum rămâne cu amenajarea gazonului?
 • Lucrările de pavaj  pe alocuri  necalitativă, or nu a fost așezată̆ în așa fel ca apele pluviale să se scurgă̆ în canalele de drenaj, fapt ce face posibilă  formarea de bulhace de apă de ploaie, care la rândul său poate crea probleme pietonilor prin împroșcare de către mijloacele de transport pe timp ploios, iar iarna ar determina formarea ghețușului. 
 • Bordurile pentru trotuare pe alocuri  erau deformate

CITEȘTE ȘI: Lucrări de reparație a drumurilor din Cahul în valoare de peste 10 milioane lei. Află cine le execută

În urma monitorizărilor, achiziției selectate, membrii grupului  au observat că într-o oarecare măsură nu s-a executat  calitativ lucrările de reparație a segmentului de stradă. Astfel, grupul de monitorizare a ajuns la concluzia că:

 1. Procedurile de achiziții publice pentru executarea lucrărilor sunt planificate neținându-se cont de anumite standarde sau alte  aspecte importante.  
 2. Procedurile de achiziții publice sunt  limitate  prin aplicarea sau ajustarea unor  specificații tehnice neclare; 
 3. Controlul calității lucrărilor din partea autorităților este minimal;
 4. Societatea civilă nu este implicată suficient, în calitate de observator, la toate etapele de desfășurare a achizițiilor publice și la monitorizarea  executării lucrărilor.

Drept recomandări generale, grupul de monitorizare a achiziției propune: 

 1. Autoritățile contractante să asigure publicarea tuturor informațiilor despre  achiziții publice pe paginile web; 
 2. Autoritățile contractante să manifeste responsabilitate și transparență maximă privind desfășurarea   procedurii de achiziții publice;
 3. Acceptarea, de către autorităţi, a reprezentanților societății civile în calitate de observatori în grupurile de lucru pentru achiziții publice, pentru monitorizarea  eficientă a executării lucrărilor;
 4. Autoritățile să inițieze, din oficiu, examinarea cazurilor ce sunt semnalate de către societatea civilă, atunci când încălcarea legislației este evidentă și să asigure înlăturarea neajunsurilor și neconformităților;
 5. Părțile contractante să asigure executarea întocmai  a prevederilor  caietului de sarcini;
 6. Caietul de sarcini să fie coordonat/consultat cu beneficiarii finali al lucrărilor.

Acest material este un produs al proiectului „Achiziții publice transparente”, desfășurat de A.O. Centrul CONTACT-Cahul, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” și a donatorului.

Articole similare