Publică un anunț
piatasud.md

Start pentru tineri și femei în economia raionului Cahul: Oportunități pentru inițierea afacerilor

Start pentru tineri și femei în economia raionului Cahul: Oportunități pentru inițierea afacerilor

În cadrul proiectul Organizației Internaționale a Munci ”Promovarea Ocupării Tinerilor” a fost lansat primul Parteneriat Local de Ocupare din Moldova (LEP) pentru raionul Cahul.

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), unul dintre Partenerii Principali ai LEP și promotor al antreprenorialului autohton va contribui mai accentuat la dezvoltarea afacerilor și crearea întreprinderilor de către femei și tinerii din mediu social vulnerabil din raionul Cahul.

Tinerii din raionul Cahul au oportunitatea de a participa la Programul ”START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” și Programul-pilot ”Femei în afaceri”, cu beneficierea inclusiv de mai multe facilități cum ar fi: consultanță și instruire gratuită în domeniul antreprenorial, finanțarea contribuției proprii din investițiile întreprinderii care urmează a fi efectuate pentru lansarea și dezvoltarea afacerii, precum și mentorat individual – începând de la înregistrarea întreprinderii, până la implementarea planului investițional.

Programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”

Programul are drept scop integrarea tinerilor din mediile social-vulnerabile din Republica Moldova în circuitul economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile.

Criterii de eligibilitate:

Tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani

Tineri (inactivi) care nu sunt angajați și nu urmează nici o forma de instruire sau educație

Cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în raionul Cahul

Tinerii doritori de a lansa o afacere 

Derularea Programului va include 4 etape:

Etapa 1. Identificarea ideilor de afaceri – Hackathon 

Etapa 2. Concursul notelor de proiect. Formare antreprenorială

Etapa 3. Concursul proiectelor investiționale și finanțarea nerambursabilă

  Etapa 4. Monitorizare și suport post-finanțare

Programul oferă tinerilor trei forme de suport:  

Instruiri în domeniul antreprenorial, suport informațional, consultativ și de mentorat la etapele de elaborare și implementare a proiectului investițional

„Business voucher” pentru accesarea serviciilor de instruire și consultanță în valoare de până la 10 mii lei

Finanțarea proiectului investițional în sumă de până la 180 mii lei.  

Programul – pilot ”Femei în Afaceri”

Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar prin acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor de către femei.

Сriterii de eligibilitate:

Femeie, cetățean al Republicii Moldova, cu domiciliul în raionul Cahul

Femei (inactive) care nu sunt angajați și nu urmează nici o forma de instruire sau educație

Intenționează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova, raionul Cahul .

Suportul oferit:

Instruire antreprenorială;

Consultanță în elaborarea planului de afaceri;

Servicii de mentorat;

Finanțarea proiectului investițional în sumă de până la 165 mii lei.

Pentru mai multe informații, rețineți următoarele date de contact: 

Olesea Frunză olesea.frunza@odimm.md sau Vitalie Ponomariov (consultant local OIM) vitalie.ponomariov@gmail.com , tel. 069708107

Articole similare