Publică un anunț
piatasud.md

Statul vine mai aproape de oameni prin intermediul Centrelor unificate de prestare a serviciilor publice

Statul vine mai aproape de oameni prin intermediul Centrelor unificate de prestare a serviciilor publice

O gamă largă de servicii publice electronice vor fi accesibile acum pentru cetățenii moldoveni din diaspora și oamenii de la sate, pentru care distanța este un impediment în solicitarea unui serviciu public. Acest lucru va fi posibil odată cu implementarea, în curând, a Proiectului CUPS – Centre unificate de prestare a serviciilor publice.

Guvernul a aprobat astăzi Hotărârea cu privire la pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS). Prin deschiderea centrelor în cadrul proiectului pilot și, ulterior, prin extinderea acestora la nivel național, se urmărește simplificarea procesului de obținere a serviciilor publice calitative de către cetățenii din mediu rural și din diaspora, diversificarea canalelor de prestare a serviciilor publice, îmbunătățirea experienței beneficiarilor de servicii, dezvoltarea instrumentelor de interacțiune și cooperare între prestatorii de servicii publice, apropierea Guvernului de oameni și sporirea încrederii cetățenilor în modernizarea serviciilor publice. 

Proiectul menționat va fi implementat pe etape. La prima etapă, pe parcursul anului 2022,  în țară și peste hotare, în total, vor fi inaugurate 26 de centre. Ulterior, în anul 2023, încă 60 de localități din țară vor beneficia de proiectul CUPS. Specialistii CUPS, care au fost selectați și instruiți pentru pilotare, vor activa în 17 primării din localități rurale și în 9 misiuni diplomatice și oficii consulare ale Republicii Moldova peste hotare.  

Specialistul CUPS, în persoana unui angajat al primăriei locale, va avea misiunea de a informa populația și de a ajuta cetățenii de la sate să acceseze serviciile de care au nevoie în format electronic (serviciile cadastrale, de stare civilă, acte permisive, alocații, indemnizații, autorizații pentru construcție etc), le vor oferi suport informațional și practic cum să depună solicitări pentru servicii (cereri), să completeze formulare de înregistrare online și vor ajuta, totodată, la recepționarea rezultatului prestării.  

Conform aceluiași principiu, cetățenii moldoveni aflați peste hotare se vor putea adresa la cel mai apropiat consulat al Republicii Moldova, pentru a obține o gamă largă de servicii de la autoritățile statului Republica Moldova, fiind ajutați de angajații Oficiului Consular de la formularea cererii, până la obținerea rezultatului. 

Demararea procesului de pilotare va include, la primă etapă, o serie de servicii publice prestate de către Agenția Servicii Publice și Casa Națională de Asigurări Sociale, cu posibilitatea includerii ulterioare și a serviciilor publice prestate de alte autorități guvernamentale.

Proiectul de hotărâre a fost elaborat de Cancelaria de Stat cu suportul Agenției de Guvernare Electronică, în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” și prevede sporirea accesibilității și calității serviciilor publice oferite cetățenilor din mediul rural și celor aflați peste hotare. Acțiunea are loc în contextul implementării agendei de digitalizare, ținând cont de prioritățile strategice prevăzute în Programul de activitate și Planul de acțiuni ale Guvernului. 

Articole similare