Publică un anunț
piatasud.md

Proiectul Shift Edu: un nou spațiu de învățare pentru elevii Colegiului ”Iulia Hasdeu” din Cahul //VIDEO

Proiectul Shift Edu: un nou spațiu de învățare pentru elevii Colegiului ”Iulia Hasdeu” din Cahul //VIDEO

Integrarea TIC în demersul educaţional pune în prim plan necesitatea regândirii mediului de învăţare, a sălilor de studiu, amenajării şi înzestrării acestora corespunzător cerinţelor timpului. 

Clasele tradiţionale se vor transformate, pentru că se transformă procesul instructiv-educativ, se transformă acţiunea profesor-elev, iar elevul de azi, nativ digital, învață altfel. Prin urmare, şcoala modernă înseamnă spaţii de învăţare flexibile, modulare, care facilitează învățarea activă, interactivitatea și colaborarea.

În acest context, Colegiul ”Iulia Hasdeu” din Cahul este beneficiarul unei clase moderne în cadrul proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru economia modernă”, susținut de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA. 

„Noi am reușit să formăm o clasă de studii avansate în baza căreia absolvenții de la educație timpurie și învățământ primar vor obține niște competențe digitate care le vor implementa în grădinițele și școlile din Moldova, competente digitate în utilizarea roboților, tehnologiilor informaționale, tot ce este inovativ în formarea tinerii generații ” ne-a declarat Eugen Pîrvan,  șef de catedră 

Sala, una multifuncțională, a fost dotată cu mobilier și echipament performant și întrunește toate condițiile necesare asigurării unui climat prietenos și favorabil desfășurării unui proces de predare-învățare-evaluare interactiv, cu utilizarea tehnologiilor informaționale. Acest spațiu de învățare va permite implementarea unor abordări educaționale inovatoare, oferindu-le elevilor diverse oportunități de pregătire profesională.

„Suntem mândri că avem așa o sală și avem oportunitatea de a activa  în așa condiții. Mulțumim pentru acesta administrației noastre și investitorilor. Noi, la ringul nostru vom încerca să depunem tot efortul ca competențele elevilor să fie la nivel înalt și respectiv rezultatele noastre să fie mult mai bune și mult mai înalte. Sperăm că aceste condiții de muncă vor trezit fața de elevi interesul față de tehnologiile informaționale” ne-a comunicat Ana Eremia, profesoară în cadrul Colegiului din Cahul.  

Conceptul sălii ”Avansat” a fost elaborat cu implicarea profesorilor și elevilor, în cadrul unui atelier la începutul anului 2020. Atelierul a avut drept scop agrearea participativă a planului de acţiuni și elaborarea, printr-un proces de co-creare, în baza metodologiei Design Thinking, a prototipului viitoarei săli de studiu sau de relaxare, punând la temelie o filozofie, o menire şi principii de funcţionare bine determinate, în funcţie de necesităţile tuturor actorilor şcolii. 

„Mă bucur atât de mult că școală nostră o să beneficieze de o astfel de sală specială, cu echipamente speciale. Nu îmi vine a crede că ceea ce mi-am imaginat atunci, astăzi a devenit realitate. Eu cred că această sală ne va încuraja să învățăm mai activ, mai interactiv, să legăm o relație mai bună dintre elevi și profesori și ne va ajuta să fim o generație mai pregătită” ne-a spus Olesea Stingă, elevă a Colegiului Iulia Hasdeu din Cahul.

Spațiul nou creat, prietenos elevului, este prevăzut pentru desfășurarea unor activități individuale și de grup. Interiorul este gândit în trei culori, predominantă fiind albastrul, asociat cu tehnologiile informaționale și simbolizând inteligență, putere, succes. Gama coloristică este completată de verde, prin câteva elemente și flori, care dă viață încăperii și de alb, care oferă senzația de libertate.

„Centru de instruire avansată a fost conceput în cadrul unui atelier de lucru în care au lucrat cadre didactice din instituție și elevii, a fost realizat un proiect în baza acestui concept. Această sală concepută pentru a putea pune în aplicare diverse scenarii pedagogice inovatoare, permite dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și totodată permite de a pregăti specialiști competitivi pe piața muncii” ne-a declarat Tatiana Zbîrciog, directoare adjunctă a Colegiului. . 

Pentru realizarea activităților, conform necesităților viitorului, sala este echipată cu tehnică modernă – display interactiv și 10 seturi de roboți. Roboții fac parte din sistemul de învățare LEGO, care este unul intuitiv, cuprinzător și incredibil de adaptabil. Aceștia oferă oportunități nelimitate de însușire practică a subiectelor STEAM, în bază de joc, ajutându-i pe elevi să își dezvolte abilități pentru a avea succes în plan profesional și pentru a deveni exploratori încrezători, gata să învețe de-a lungul vieții.  

„Aceste tehnologii oferă spațiu pentru interactivitate, pentru că elevul modern, profilul elevului modern, vorbește despre faptul că ei au nevoie de mai multă interactivitate, interacțiune cu profesorul, interacțiune elev-elev, au nevoie de spațiu pentru lucru în echipă, în proiecte, activitate în proiecte, spațiu de relaxare. Spațiile moderne înseamnă nu doar învățare la lecții, dar și activități extracuriculare” ne-a declarat Oxana Draguță, managera proiectului. 

Proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru economia modernă” își propune sporirea numărului de tineri și tinere din învățământul profesional tehnic care posedă competențe relevante pentru piața muncii, precum și creșterea accesului la studii de calitate, prin integrarea tehnologiilor informaţionale în procesul educațional.

Articole similare