Publică un anunț
piatasud.md

Terenurile necesare construcției liniei electrice aeriene Vulcănești 400 kV– Chișinău vor fi expropriate

Terenurile necesare construcției liniei electrice aeriene Vulcănești 400 kV– Chișinău vor fi expropriate

Pentru asigurarea țării cu energie electrică, urmează a fi construită o nouă Linie Electrică Aeriană de 400 kV pe direcția Vulcănești – Chișinău, cu intersectarea raioanelor Taraclia, Cahul, Leova, Cimișlia, Hâncești, Ialoveni; UTA Găgăuzia și comuna Băcioi, Chișinău.

Construcția liniei electrice a fost declarată de utilitate publică și de interes națională pentru asigurarea securității energetice a țării, prin transportarea energiei electrice din diferite piețe europene.

Totodată va permite:

  • Interconectarea și asigurarea cu energie electrică, inclusiv din surse regenerabile
  • Reducerea numărului de deconectări a energiei electrice
  • Minimizarea riscului de defectare a aparatelor de uz casnic din cauza variației de tensiune a energiei electrice
  • Fiabilitatea sistemului de transport al energiei electrice

De menționat că un proiect similar nu a mai fost implementat în Republica Moldova, cel puțin în ultimii 30 de ani. 

Câteva date statistice: 

  • Circa 500 de piloni și 3 tipuri de stâlpi, urmează a fi montați în total, respectiv – 
  • Peste 1500 de km sau 1900 de tone de conductoare urmează a utilizate pentru construcția LEA cu sistem trifazat, având 3 conductoare pe fază. 
  • Suplimentar, vor fi montați circa 157 de kilometri de fibră optică cu 36 de fibre – care vor asigura transmiterea sigură și rapidă a datelor.

Linia electrică va fi la o distanță și înălțime sigură pentru oameni și localități.

Lucrările sunt parte a Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic și se încadrează în măsurile urgente ale Guvernului și Ministerului Energiei, orientate spre asigurarea securității energetice. Valoarea proiectului este de 61 mln. Euro și este finanțat de Banca Mondială.

Terenurile necesare construcției liniei electrice 400 kV Vulcănești – Chișinău vor fi expropriate. Ce trebuie să cunoască proprietarii terenurilor

De la sud-spre centrul țării, în 8 raioane ale țării, inclusiv și în Leova – urmează a fi construită o linie electrică de înaltă tensiune. Acest proiect este de prioritate națională, astfel, terenurile necesare construcției liniei vor fi expropriate, iar proprietarii terenurilor vor primi despăgubiri din partea statului. 

Procedura de expropriere presupune transferarea în proprietatea statului, temporar sau permanent a terenurilor necesare pentru construcția liniei. Terenurile au fost incluse  în Hotărâre de Guvern nr. 1037/2023, urmare aprobării proiectului tehnic, la fel, planul cadastral a fost publicat pe panourile informative din incinta Primăriilor.

Ce trebuie să facă proprietarii terenurilor în momentul în care vor primi propunerea de expropriere:

  • Să pregătească actele confirmative a dreptului de proprietate sau utilizator al terenului 
  • Să completeze cererea cu privire la plata despăgubirii însoțită de copia documentelor ce confirmă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului afectat de lucrări.
  • Să expedieze cererea la adresa Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii, conform adresei indicate în propunerea de expropriere.

De menționat că fiecare teren este evaluat individual, ținându-se cont de un șir de factori. Evaluarea terenurilor și stabilirea cuantumului despăgubirii este asigurată de către evaluatori certificați prin intermediul Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, în conformitate cu legislația Republicii Moldova și rapoartele de evaluare. 

În cazul în care proprietarul terenului nu este de acord cu propunerea primită, în termen de 45 de zile, se poate adresa cu o contestație către Comisia pentru soluționarea întâmpinărilor sau UCIPE (adresele vor fi indicate în propunerile de expropriere și pe www.mepiu.md). 

Totodată, în cazul în care timp de 45 de zile de la data primirii propunerii de expropriere nu se va expedia cererea cu privire la plata despăgubirii sau proprietarul nu va putea dovedi dreptul de proprietate, sumele aferente despăgubirilor se vor păstra pe un cont bancar timp de 3 ani, perioadă în care poate fi solicitată. 

Construcția liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești-Chișinău este parte a Proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Valoarea proiectului este de 61 mln. Euro și este finanțat de Banca Mondială. Construcția liniei electrice a fost declarată de utilitate publică și de interes națională pentru asigurarea securității energetice a țării, prin transportarea energiei electrice din diferite piețe europene.

Proprietarii terenurilor necesare construcției Liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău s-au întrunit în consultări publice

Consultări publice în Leova. Proprietarii terenurilor necesare construcției liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău vor fi informați referitor la planul de acțiuni privind strămutarea, procedura specială de expropriere, inclusiv, modul de completare și transmitere a cererii privind plata despăgubirilor, actele necesare pentru confirmarea dreptului de proprietate, precum și modalitatea de stabilire a plății despăgubirilor. 

Consultările publice se desfășoară în perioada 22.01.2024 – 09.02.2024, în 30 de localități, cu participarea reprezentanților Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE), ÎS Moldelectrica, IPOT și reprezentanți ai contractorului KEC.

În conformitate cu HG nr. 1037/2023, circa 900 de terenuri aflate în proprietate privată, precum și în proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale ale raioanelor Taraclia, UTA Găgăuzia, Cahul, Leova, Cimișlia, Hâncești, Ialoveni și mun. Chișinău (comuna Băcioi) vor fi expropriate și transferate în proprietatea statului.

De menționat că evaluarea terenurilor și stabilirea cuantumului despăgubirii va fi asigurată de către evaluatori certificați prin intermediul Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, în conformitate cu legislația Republicii Moldova și rapoartele de evaluare.

Construcția liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești-Chișinău este parte a Proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Valoarea proiectului este de 61 mln. Euro și este finanțat de Banca Mondială.

Articole similare